Onze voorwaarden

Onze voorwaarden

In het kader van de gegevensbeschermingswetgeving in het Verenigd Koninkrijk is Anna Alla Limited, handelend onder de naam Two Chicks ("Two Chicks", "ons" of "wij"), als controleur verantwoordelijk voor jouw persoonlijke gegevens.

In dit privacybeleid wordt uiteengezet hoe Two Chicks de persoonsgegevens - die je aan Two Chicks verstrekt wanneer jij deze website gebruikt (ongeacht waar vandaan je deze bezoekt) - gebruikt en beschermt. Je wordt hier geïnformeerd over jouw privacyrechten en hoe de wet jou beschermt.

Two Chicks doet er alles aan om ervoor te zorgen dat jouw privacy en jouw persoonsgegevens worden beschermd. Indien wij je vragen bepaalde informatie te verstrekken waarmee jij kunt worden geïdentificeerd bij het gebruik van deze website, wanneer jij contact met ons opneemt, producten koopt of anderszins met ons in contact treedt, dan kun jij er zeker van zijn dat deze alleen zal worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid.

Het is belangrijk dat je dit privacybeleid leest, samen met ieder ander privacybeleid of andere kennisgeving inzake eerlijke verwerking die we kunnen verstrekken bij specifieke gelegenheden waarbij wij persoonlijke gegevens over jou verzamelen of verwerken, zodat jij volledig op de hoogte bent van hoe en waarom we jouw persoonlijke gegevens gebruiken. Dit privacybeleid is een aanvulling op die andere mededelingen en is niet bedoeld om deze te vervangen.

Two Chicks kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina bij te werken. Je dient deze pagina van tijd tot tijd te controleren om er zeker van te zijn dat jij tevreden bent met eventuele wijzigingen. Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt op 28 mei 2021.

Wat wij verzamelen

Persoonsgegevens omvatten alle informatie over een persoon aan de hand waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd. Wij kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over jou verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen, die wij als volgt hebben gegroepeerd:

 • Identiteitsgegevens omvatten voornaam, achternaam, titel, social media kanaal, geboortedatum en geslacht.
 • Contactgegevens omvatten adres, e-mailadres, faxnummers en telefoonnummers.
 • Financiële gegevens omvatten bankrekening- en betaalkaartgegevens, indien jouw betaling niet via een derde partij wordt verwerkt.
 • Transactiegegevens omvatten details over betalingen aan en van jou en andere details over diensten die jij van ons hebt afgenomen.
 • Profielgegevens omvatten, met betrekking tot jouw websiteaccount, jouw gebruikersnaam en wachtwoord, door jou voltooide aankopen of bestellingen, jouw interesses, voorkeuren, feedback en reacties op enquêtes.
 • Marketing- en communicatiegegevens omvatten jouw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons en onze derde partijen en jouw communicatievoorkeuren.
 • Technische gegevens omvatten internet protocol (IP)-adres, jouw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, locatie, browser plug-in types en versies, besturingssystemen en -platformen en andere technologie op de apparaten die je gebruikt om toegang te krijgen tot onze website.
 • Gebruiksgegevens omvatten informatie over de manier waarop je onze website, producten en diensten gebruikt.
 • Persoonsgegevens omvatten geen gegevens waarbij jouw identiteit is verwijderd of die niet in verband worden gebracht met of gekoppeld zijn aan jouw persoonsgegevens (anonieme gegevens).

Wij kunnen ook geaggregeerde data verzamelen, gebruiken en delen, zoals statistische of demografische gegevens, voor welke doelen dan ook. Geaggregeerde data kan worden afgeleid van jouw persoonsgegevens, maar worden niet beschouwd als persoonsgegevens in de wet, aangezien deze gegevens jouw identiteit niet direct of indirect onthullen. Wij kunnen bijvoorbeeld jouw gebruiksgegevens aggregeren om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke websitefunctie. Indien wij echter geaggregeerde data combineren of verbinden met jouw persoonsgegevens - zodat deze je direct of indirect kunnen identificeren - behandelen wij de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens die worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid.

Wanneer wij op grond van de wet of een contract met jou persoonsgegevens moeten verzamelen en je deze gegevens niet verstrekt wanneer wij hiernaar vragen, kan het zijn dat wij het contract dat wij met je hebben of trachten te sluiten, niet kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld wanneer wij de producten die je bestelt, niet kunnen verzenden omdat jij geen geldig postadres hebt opgegeven). In dat geval kan het zijn dat wij een door jou geplaatste bestelling moeten annuleren, maar wij zullen je daarvan op dat moment op de hoogte stellen.

Hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen

Wij gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over jou te verzamelen, onder meer via:

Directe interacties. Jij kunt ons jouw identiteits-, contact- en financiële gegevens verstrekken door formulieren in te vullen, door met ons te corresponderen per post, telefoon, e-mail, via onze website of anderszins, of wanneer jij een contract met ons afsluit voor de levering van onze diensten.

Geautomatiseerde technologieën of interacties. Tijdens jouw interactie met onze website kunnen wij automatisch technische gegevens verzamelen over jouw apparatuur, en acties en patronen tijdens het browsen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies, server logs en andere soortgelijke technologieën. Wij kunnen ook technische gegevens over jou ontvangen als je andere websites bezoekt die gebruik maken van onze cookies. Zie ons cookiebeleid op https://twochicks.nl/pages/cookiebeleid voor meer details.

Wat we doen met de persoonlijke gegevens die we verzamelen

Wij zullen jouw persoonsgegevens alleen gebruiken wanneer de wet ons dat toestaat. Wij kunnen de persoonlijke gegevens over je verzamelen en verwerken voor de volgende doeleinden:

Bestellen van onze producten en diensten - wij zullen uw identiteits-, contact-, financiële- en transactiegegevens gebruiken voor onze interne administratie om jou als klant te registreren en om producten en diensten aan jou te verwerken en te leveren, inclusief het beheer van betalingen, vergoedingen en kosten. Dit is noodzakelijk voor de uitvoering van ons contract met jou.

Website account - wanneer jij jezelf aanmeldt voor een klantenaccount op onze website, hebben wij jouw identiteits- en contactgegevens nodig, zodat wij jou kunnen identificeren als accounthouder. Je wordt ook gevraagd om profielgegevens te creëren, waaronder een gebruikersnaam en wachtwoord. Jouw account bevat ook gegevens over eerdere aankopen of bestellingen die je hebt geplaatst (transactiegegevens) en eventuele voorkeuren die jij voor jouw account hebt ingesteld (marketing- en communicatiegegevens).

Wij gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over jou te verzamelen, onder meer via:

Directe Interacties. Je kunt ons jouw identiteits-, contact- en financiële gegevens verstrekken door formulieren in te vullen, door met ons te corresponderen per post, telefoon, e-mail, via onze website of anderszins, of wanneer jij een contract met ons aangaat voor de levering van onze diensten.

Geautomatiseerde technologieën of interacties. Tijdens jouw interactie met onze website kunnen wij automatisch technische gegevens verzamelen over jouw apparaten, browsehandelingen en -patronen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens met behulp van cookies, server logs en andere soortgelijke technologieën. Wij kunnen ook technische gegevens over jou ontvangen wanneer jij andere websites bezoekt die onze cookies gebruiken.

Sociale media - wanneer jij met ons in contact treedt via onze sociale media kanalen, met inbegrip van het taggen van ons in berichten of het commentaar geven op onze berichten, kunnen wij een dossier bijhouden van dergelijke berichten en/of berichten die tussen ons worden uitgewisseld, dat identiteits- en/of contactgegevens kan bevatten. Dit is noodzakelijk voor ons gerechtvaardigd belang om in contact te treden met en te reageren op onze klanten, influencers en partners en om ons bedrijf te promoten, te laten groeien en te ontwikkelen, inclusief het verbeteren van onze producten en diensten.

Contact met ons opnemen - wanneer jij contact met ons opneemt met een vraag, klacht of om informatie aan te vragen (inclusief monsters, brochures en ander elektronisch of hard copy materiaal), zullen wij jouw identiteit en contactgegevens gebruiken om jou te beantwoorden.

Reclame, marketing en public relations - wij kunnen de identiteits-, contact-, technische en/of gebruiksgegevens van onze klanten gebruiken om ons een beeld te vormen van wat wij denken dat onze klanten willen of nodig hebben, wat voor hen interessant kan zijn. Daarbij kunnen wij periodiek informatie sturen die relevant wordt geacht voor hun gebruik van onze producten en diensten, waaronder nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan wij denken dat jij die interessant zal vinden, of om jou uit te nodigen om deel te nemen aan een enquête. Dit is noodzakelijk voor onze legitieme belangen in de groei en ontwikkeling van ons bedrijf, met inbegrip van het verbeteren van onze producten en diensten. Klanten zullen marketing gerelateerde communicatie van ons ontvangen als zij informatie bij ons hebben aangevraagd of producten / diensten van ons hebben gekocht en, in elk geval, zich niet hebben uitgeschreven voor het ontvangen van die marketing. We zullen echter vragen om uitdrukkelijke toestemming voordat we persoonlijke gegevens delen met derden voor marketingdoeleinden. Jij kunt ons op ieder moment vragen te stoppen met het verzenden van marketing gerelateerde communicatie door contact met ons op te nemen.

Wedstrijden en giveaway acties - als jij ervoor kiest deel te nemen aan een wedstrijd of giveaway actie, ongeacht of deze door ons of in samenwerking met andere bedrijven wordt georganiseerd, zullen wij de informatie bewaren die jij verstrekt in reactie op die wedstrijd of giveaway actie. Dit is noodzakelijk voor ons legitieme belang om te voldoen aan onze verplichtingen in het uitvoeren van competities / giveaways, inclusief de communicatie met en het verzenden van prijzen aan eventuele prijswinnaars.

Enquêtes / Marktonderzoek - als je ervoor kiest een enquête in te vullen of deel te nemen aan een andere marktonderzoeksactiviteit die we voor onderzoeksdoeleinden gebruiken, bewaren we de informatie die je in antwoord op die enquête verstrekt. Dit is nodig voor ons legitiem belang om onze klanten te begrijpen, ons bedrijf te ontwikkelen en om onze marketingstrategie te informeren.

Administratie - we kunnen je identiteit, contact en technische gegevens gebruiken voor de bescherming van ons bedrijf en onze website, waaronder het oplossen van problemen, gegevensanalyses, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportages en hosting van gegevens. Dit alles is nodig voor ons gerechtvaardigd belang tijdens het runnen van ons bedrijf, het verlenen van administratie- en IT-diensten, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen en in het kader van een bedrijfsreorganisatie, -verkoop of groepsherstructurering, en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Website Analytics - wanneer je op onze website navigeert, kunnen automatisch technische- en gebruik gerelateerde gegevens verzameld worden. Wij doen dit om achter bepaalde informatie te komen, zoals het aantal bezoekers die de verschillende delen van onze website raadplegen, om ons te helpen de inhoud van de website te verbeteren en de inhoud of lay-out van de website aan jou aan te passen - dit in overeenstemming met onze legitieme belangen. Dit is essentieel voor ons legitiem belang om onderscheidingen tussen klanten voor onze producten en diensten te bepalen, om onze website actueel en relevant te houden, om onze activiteiten te ontwikkelen en om onze marketingstrategie relevanter te maken.

Foutmelding - als je contact met ons opneemt om een fout met onze website te melden, zullen we de verstrekte identiteits- en contactgegevens gebruiken om die fout te verhelpen - dit in overeenkomst met onze legitieme belangen.

Aanwerving - persoonsgegevens die worden verstrekt voor een vacature worden verwerkt om ons in staat te stellen die sollicitatie te verwerken en op haar waarde te beoordelen - dit in overeenkomst met onze legitieme belangen.

Wij kunnen jouw persoonsgegevens ook gebruiken wanneer de wet ons dat toestaat, als volgt:

 • Om een vraag of verzoek van jou te behandelen en / of te beantwoorden voordat jij een contract of overeenkomst met ons aangaat of als gevolg van een dergelijk contract of overeenkomst.
 • Wanneer wij de overeenkomst moeten uitvoeren die wij met jou afsluiten of hebben afgesloten.
 • Wanneer we moeten voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting, met inbegrip van het voorkomen van criminaliteit.
 • Wanneer het nodig is voor onze legitieme belangen (of die van derde partijen) en jouw belangen en fundamentele rechten niet zwaarder wegen dan die belangen.
 • Over het algemeen beroepen wij ons niet op toestemming als rechtsgrondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, anders dan in verband met het verzenden van direct marketing gerelateerde mededelingen van derden aan jou via e-mail of sms. Je hebt het recht om je toestemming voor marketing gerelateerde communicatie op ieder moment in te trekken door contact met ons op te nemen.

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken op grond van een legitiem belang, zoals in dit privacybeleid staat, betekent legitiem belang het belang van ons bedrijf bij het uitvoeren en beheren van onze activiteiten om ons in staat te stellen jou de beste dienstverlening en de beste en veiligste ervaring te bieden. Wij zorgen ervoor dat wij alle mogelijke gevolgen voor jou (zowel positief als negatief) en jouw rechten overwegen en tegen elkaar afwegen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken voor onze legitieme belangen. We gebruiken jouw persoonsgegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen zwaarder wegen dan de gevolgen voor jou (tenzij we jouw toestemming hebben of anderszins door de wet verplicht of toegestaan zijn).

We gebruiken jouw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we ze verzameld hebben, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we ze voor een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als je uitleg wilt over hoe de verwerking voor het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, neem dan contact met ons op. Als we jouw persoonsgegevens voor een niet-gerelateerd doel moeten gebruiken, zullen we je daarvan op de hoogte brengen en de rechtsgrond toelichten die ons dat toestaat.

Wij wijzen erop dat wij jouw persoonsgegevens zonder jouw medeweten of toestemming kunnen verwerken, in overeenstemming met de bovenstaande regels, wanneer dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Dit kan onder meer inhouden dat wij jou uit onze marketing database verwijderen wanneer er gedurende een langere periode geen interactie tussen ons is geweest.

Openbaarmaking van jouw persoonlijke gegevens

Jouw persoonlijke gegevens worden alleen bekendgemaakt aan werknemers of medewerkers die deze toegang nodig hebben voor het doel waarvoor deze verzameld werden. Jouw persoonlijke gegevens worden niet aan andere personen of andere entiteiten bekend gemaakt, behalve in de volgende omstandigheden:

In sommige gevallen moeten wij andere bedrijven inhuren om ons te helpen je beter van dienst te zijn. In sommige van deze gevallen kan het nodig zijn dat wij persoonsgegevens delen die deze bedrijven nodig hebben om taken voor ons uit te voeren, bijvoorbeeld afdrukservices, koeriers, back-office ondersteuning, cloud-computing diensten, groothandelaars, marketingbureaus en marktonderzoeksbedrijven.

Wanneer dat nodig is voor de uitvoering van ons contract met jou, onder meer wanneer jij ons daarom gevraagd hebt of wanneer wij maatregelen moeten nemen om een eventueel tussen ons gesloten contract te doen naleven.

Wanneer we wettelijk verplicht zijn dit te doen om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Om de rechten, eigendom of veiligheid van ons bedrijf, onze werknemers en medewerkers, klanten, leveranciers en anderen te beschermen. Dit omvat ook het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op fraudepreventie en vermindering van kredietrisico's.

Als wij of vrijwel al onze activa door een derde worden overgenomen, in welk geval persoonlijke gegevens die wij over onze klanten bewaren een van de overgedragen activa zal zijn.

Wij eisen van alle derde partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken dat ze de veiligheid van jouw persoonsgegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. Wij staan onze derde dienstverleners niet toe jouw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken en staan hen alleen toe jouw persoonlijke gegevens te verwerken voor gespecificeerde doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

Veiligheid

Wij zetten ons in om ervoor te zorgen dat jouw persoonlijke gegevens veilig blijven. Om ongeoorloofde toegang of bekendmaking te voorkomen, hebben wij passende fysieke, elektronische en beheersprocedures ingesteld om de persoonlijke gegevens die wij online verzamelen te beschermen en te beveiligen.

Bovendien is de toegang tot en het gebruik van de persoonlijke gegevens die we verzamelen beperkt tot onze medewerkers die de persoonlijke gegevens nodig hebben om een specifieke functie of activiteit uit te voeren. Waar persoonlijke gegevens met derden worden gedeeld in overeenstemming met dit privacybeleid worden verantwoorde maatregelen gebruikt om jouw persoonlijke gegevens te beschermen.

Wij hebben procedures ingesteld om elk vermoeden van inbreuk op persoonsgegevens aan te pakken en zullen jou en iedere toepasselijke regelgevende instantie van een inbreuk op de hoogte brengen wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

De overdracht van informatie via het internet is niet volledig veilig. Hoewel wij ons best doen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van jouw gegevens die naar onze website worden verzonden niet garanderen; elke verzending is op eigen risico. Zodra we jouw persoonlijke gegevens ontvangen hebben, zullen wij strikte procedures en veiligheidsvoorzieningen gebruiken om te proberen ongeoorloofde toegang te voorkomen. Wij verzoeken je dringend alle voorzorgsmaatregelen te nemen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen wanneer jij je op het internet bevindt.

Internationale overdrachten

Wij geven geen persoonlijke gegevens van onze Britse of Europese klanten door buiten het VK of de Europese Economische Ruimte ("EER").

Om klanten te bedienen die zich buiten het VK/EER vestigen, zijn onze plaatselijke groothandelsdistributeurs in de eerste plaats verantwoordelijk voor het contact met die klanten. De verzameling en verwerking van persoonsgegevens zal in dit geval buiten de EER plaatsvinden en zij zullen optreden als controleurs en beheerders van deze persoonsgegevens, en zij kunnen de betreffende gegevens aan ons hoofdzetel in het VK overdragen. Wanneer wij persoonsgegevens moeten doorgeven aan groothandelaars buiten de EER, zorgen wij voor een vergelijkbare mate van bescherming door ten minste een van de volgende waarborgen toe te passen:

We geven persoonsgegevens alleen door aan landen die door de Europese Commissie geacht worden een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens te bieden.

Wanneer wij gebruik maken van bepaalde dienstverleners, kunnen we gebruik maken van specifieke, door de Europese Commissie goedgekeurde contracten die persoonsgegevens dezelfde bescherming geven die ze in Europa hebben.

Wanneer wij gebruik maken van dienstverleners die in de VS gevestigd zijn, kunnen we gegevens aan hen doorgeven als ze deel uitmaken van Privacy Shield, een organizatie die hen verplicht eenzelfde bescherming te bieden aan persoonsgegevens die tussen Europa en de VS worden uitgewisseld.

Neem contact met ons op als je meer informatie wilt over het specifieke mechanisme dat wij gebruiken bij het overbrengen van jouw persoonlijke gegevens naar landen buiten de EER.

Bewaren van gegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te bereiken waarvoor wij deze verzameld hebben, ook om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportage-eisen.

Om de geschikte bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van jouw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we jouw persoonsgegevens verwerken en of we die doeleinden met andere middelen kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke voorschriften.

In sommige omstandigheden kunnen wij jouw persoonsgegevens anonimiseren (zodat deze niet meer met jou in verband kunnen worden gebracht) voor onderzoek of statistische doeleinden, in welk geval wij deze informatie zonder verdere kennisgeving aan jou voor onbepaalde tijd mogen gebruiken.

Links naar andere websites

Deze website kan links bevatten naar andere websites, plug-ins en toepassingen die van belang zijn. Zodra jij deze links gebruikt hebt om deze website te verlaten, moet je er echter rekening mee houden dat wij geen zeggenschap hebben over die andere website. Wij oefenen geen controle uit over websites van derde partijen en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacy beleid of voor de inhoud, nauwkeurigheid of meningen die op dergelijke websites worden gegeven. Wij onderzoeken, bewaken of controleren websites van derden niet op juistheid of volledigheid en de opname van een gelinkte website op of via onze website impliceert geen goedkeuring of bekrachtiging door ons van de gelinkte website.

Als je besluit deze website te verlaten en deze websites, plug-ins en/of toepassingen van derde partijen te bezoeken, doe jij dat op eigen risico. Wij moedigen jou aan het privacy beleid te lezen van iedere website die je bezoekt.

Controle over jouw persoonlijke gegevens

Je hebt het recht om:

Toegang tot jouw persoonlijke gegevens te vragen - algemeen bekend als een "recht van toegang (artikel 15)". Zo kun je een kopie krijgen van de persoonsgegevens die wij over je bewaren en nagaan of wij ze rechtmatig verwerken.

Recht op rectificatie en aanvulling van de persoonsgegevens die we over je bewaren - . Hiermee kun je onvolledige of onnauwkeurige gegevens die wij over je bewaren laten corrigeren, hoewel wij de juistheid van de nieuwe persoonsgegevens die je ons verstrekt misschien moeten verifiëren.

Recht op vergetelheid van jouw persoonlijke gegevens - ook wel bekend als artikel 17. Hiermee kun jij ons vragen om persoonsgegevens te wissen of te verwijderen als er geen goede reden is waarom wij ze nog langer verwerken. Je hebt ook het recht ons te vragen jouw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer je met succes gebruik hebt gemaakt van je recht om bezwaar te maken tegen verwerking (zie hieronder), wanneer we jouw persoonsgegevens mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer we verplicht zijn jouw persoonsgegevens te wissen om aan de plaatselijke wetgeving te voldoen. Houd er echter rekening mee dat we niet altijd aan je verzoek tot wissen kunnen voldoen om specifieke juridische redenen, die je, indien van toepassing, op het moment van je verzoek zullen worden meegedeeld.

Maak bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens wanneer wij ons beroepen op een rechtmatig belang (of dat van een derde) en er iets aan je bijzondere situatie is waardoor je bezwaar wilt maken tegen de verwerking op deze grond, omdat je vindt dat die inbreuk maakt op je fundamentele rechten en vrijheden. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken wanneer wij jouw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing doeleinden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende legitieme redenen hebben om jouw persoonsgegevens te verwerken die zwaarder wegen dan je rechten en vrijheden.

Recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens - ook wel bekend als artikel 18. Hiermee kun je ons vragen de verwerking van jouw persoonsgegevens op te schorten in de volgende scenario's: (a) als je wilt dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen; (b) als ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar je niet wilt dat wij ze wissen; (c) als je wilt dat wij de gegevens bewaren, ook al hebben wij ze niet langer nodig, omdat je ze nodig hebt om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (d) als je bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van je gegevens, maar wij moeten nagaan of wij dwingende legitieme redenen hebben om ze te gebruiken.

Verzoek om de overdracht van jouw persoonsgegevens aan jou of aan een derde. Wij zullen aan jou, of aan een door jou gekozen derde, jouw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machineleesbaar formaat. Dit recht geldt alleen voor geautomatiseerde persoonsgegevens waarvoor je ons aanvankelijk toestemming hebt gegeven ze te gebruiken of wanneer we de persoonsgegevens hebben gebruikt om een overeenkomst met je uit te voeren.

Toestemming op elk moment intrekken wanneer wij ons op toestemming baseren om jouw persoonsgegevens te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond voordat je je toestemming introk. Als je je toestemming intrekt, is het mogelijk dat wij je bepaalde producten of diensten niet meer kunnen leveren. Wij zullen je informeren of dit het geval is op het moment dat je je toestemming intrekt. Je kunt ons op elk moment vragen je geen marketingberichten meer te sturen door de "unsubscribe" (of soortgelijke) links te volgen op elk marketingbericht dat je wordt toegestuurd, of door op elk moment contact met ons op te nemen. Wanneer je je afmeldt voor het ontvangen van deze marketingberichten, geldt dit niet voor persoonlijke gegevens die je ons verstrekt als gevolg van een aankoop, product-/dienstervaring of andere transacties.

Als je een van je bovenstaande rechten wilt uitoefenen, stuur ons dan een schriftelijk verzoek op het adres dat aan het eind van dit privacybeleid staat.

Je hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot jouw persoonlijke gegevens of om een van je andere rechten uit te oefenen. Wij kunnen echter een redelijke vergoeding vragen als je verzoek duidelijk ongegrond, herhaaldelijk of buitensporig is. In deze omstandigheden kunnen wij ook weigeren aan jou verzoek te voldoen.

Het kan nodig zijn dat wij je om specifieke informatie vragen om ons te helpen je identiteit te bevestigen en je recht op toegang tot jouw persoonsgegevens (of de uitoefening van een van je andere rechten) te garanderen. Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan iemand die er geen recht op heeft ze te ontvangen. Wij kunnen ook contact met je opnemen om je om nadere informatie te vragen in verband met je verzoek, zodat wij sneller kunnen reageren.

Wij proberen op alle legitieme verzoeken binnen een maand te antwoorden. Af en toe kan het ons langer dan een maand kosten, als je verzoek bijzonder ingewikkeld is of als je een aantal verzoeken hebt ingediend. In dat geval brengen we je op de hoogte en houden we je op de hoogte.

Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die wij over jou bewaren juist en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als je persoonlijke gegevens tijdens je relatie met ons veranderen.

Contactgegevens

Onze volledige contactgegevens zijn:

Anna Alla Ltd, handelend onder de naam Two Chicks

Timsons Business Centre

Bath Road

Kettering

NN16 8NQ

Telefoon: +44 (0) 1536 419 943

E-mail: contactus@twochicks.co.uk

Klachten

Je hebt het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij het Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). We stellen het echter op prijs dat we de kans krijgen jou bezorgdheid te behandelen voordat je Autoriteit Persoonsgegevens benadert, dus neem in eerste instantie contact met ons op.